Rekrutacja do projektu

SONY DSC

Rozpoczynamy rekrutację doświadczonych pracowników naukowych posiadających stopień doktora do realizacji projektów badawczych związanych z obrazowaniem procesów biologicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, organelli komórkowych oraz całego organizmu.

  • Dostępnych jest 10 projektów badawczych w zakresie biologii molekularnej I komórkowej
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marzec 2011
  • Termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2011
  • Maksymalny czas trwania kontraktu – 24 miesiące

Kandydaci powinni mieć stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych, znaczący dorobek naukowy, ukończony staż podoktorski oraz biegłą znajomość języka angielskiego. Wymagane jest udokumentowane doświadczenie w dziedzinie obrazowania procesów biologicznych oraz znajomość biologii molekularnej, biologii komórki i/lub biochemii.

Opis poszczególnych projektów badawczych oraz dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie http://postdoc.nencki.gov.pl