Tydzień Mózgu 2011 w Warszawie

mozg

W dniach od 7 do 12 marca Instytut Nenckiego był współorganizatorem Światowego Tygodnia Mózgu w Warszawie (Brain Awareness Week).

Impreza ta odbywała się pod hasłem ‘Nowe metody leczenia – nowe drogi terapii’

Inicjatorem Tygodnia Mózgu jest Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Europejska Fundacja na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu EDAB. Imprezę, jak co roku, wspiera Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (projekt BIO-IMAGINE),  a także Redakcja Tygodnika „Polityka” i Komitet Neurobiologii PAN. W rozpropagowaniu informacji o Tygodniu Mózgu 2011 oraz wykładach i warsztatach pomagały liczne portale internetowe: Polityka.pl, Naukowy.pl, Biolog.pl, Wirtualna Polska oraz czasopisma: „Polityka” i  „Świat Nauki”.

Tydzień Mózgu jest to coroczna akcja propagująca wiedzę na temat budowy i działania mózgu w normie i patologii, prezentująca w przystępny sposób szerokiemu gronu odbiorców najnowsze wyniki badań dotyczących układu nerwowego.

Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z dziedziny neuropsychologii, neurologii, audiologii, psychiatrii i neurofizjologii, którzy omówili  ważne społecznie tematy takie jak: neurorehabilitacja, choroba Alzheimera,  zaburzenia słuchu, zaburzenia seksualne czy nowe perspektywy leczenia chorób układu nerwowego. Wykłady odbyły się w Redakcji Tygodnika „Polityka” (Warszawa, ul. Słupecka 6, Wejście B, godz. 17.00). Ponadto, 12 marca przeprowadzono warsztaty i pokazy dla dzieci i dorosłych w ramach Dnia Badacza w Instytucie Nenckiego (Warszawa, ul. Pasteura 3). W tym dniu można się było zapoznać się z metodami diagnostyki i rehabilitacji pacjentów po udarze, osób w podeszłym wieku czy z zaburzeniami poznawczymi. Odbyły się też zajęcia z konkursami dla najmłodszych.

Więcej informacji na temat wykładów i warsztatów na stronie internetowej: http://www.ptbun.org.pl/tm2011/

Na wszystkie imprezy Tygodnia Mózgu wstęp był wolny i cieszyły się one wielkim zainteresowaniem.