15. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

1108

Dnia 28 maja 2011 r., pod hasłem WOLNOŚĆ, odbył się 15. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, podczas którego Instytut Biologii Doświadczalnej prezentował dwa pokazy:

WOLNOŚĆ I ZNIEWOLENIE W ŚWIECIE MRÓWEK.

WOLNOŚĆ MYŚLI

Dnia 28 maja 2011 r., pod hasłem WOLNOŚĆ, odbył się 15. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na terenie Parku Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat ponad 250 instytucji z kraju i zagranicy prezentowało pokazy z różnych dziedzin nauki. Jak co roku, na Pikniku nie zabrakło pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej. Nasze dwa stanowiska prezentowały serię pokazów pod hasłami

WOLNOŚĆ I ZNIEWOLENIE W ŚWIECIE MRÓWEK – zorganizowany przez Pracownię Etologii

oraz

WOLNOŚĆ MYŚLI – zorganizowany przez Doktorantów IBD.

Pokazy kolonii mrówek zgromadziły tłumy gości.
Odwiedzający nasz namiot mogli zapoznać się z zachowaniami społecznymi mrówek i metodami badania ich uwarunkowań. Obserwowali niewielkie kolonie mrówek umieszczone w gniazdach obserwacyjnym. Można było zobaczyć, jak wyglądają królowe i robotnice oraz czy i w jaki sposób mrówki słuchają „rozkazów” innych osobników (Kto tu rozkazuje?)

Prezentowano także gniazda obserwacyjne zawierające fragmenty kolonii mrówek o różnej wielkości, co pozwoliło stwierdzić, jak wzbogaca się repertuar zachowań tych owadów, jeśli znajdują się w grupie o stosunkowo wysokiej liczebności oraz w jaki sposób wielkość grupy wpływa na różne zachowania mrówek  (Jedna mrówka to nie mrówka!).

Kolejną atrakcją był pokaz gniazda obserwacyjnego z fragmentem kolonii mieszanej dwóch gatunków mrówek: zbójnicy krwistej, gatunku uprawiającego fakultatywne pasożytnictwo społeczne („panie”) oraz pierwomrówki łagodnej („niewolnice”), oraz zapoznanie się ze zjawiskiem  pasożytnictwa społecznego  (Panie i niewolnice).

Prezentowano także filmu pokazujący, w jaki sposób indywidualnie oznakowane mrówki ratują uwięzioną towarzyszkę oraz  plakat poświęcony zachowaniom ratunkowym mrówek (Na pomoc uwięzionej mrówce!).

Ogromnym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny ( z nagrodami) dla dzieci i wystawa prac. Dzieci miały okazję narysować lub ulepić swoje własne wizje mrówek

Pokazy w drugim namiocie również przyjęte zostały entuzjastycznie.

Pierwszy z nich wprowadzał gości w Tajemnice mikroświata. Mogli oni poznać zasady pracy z mikroskopem świetlnym – od przygotowania preparatu do podglądania mikroświata. Uczestnicy samodzielnie przygotowywali i oglądali preparaty mikroskopowe oraz sfotografowali je za pomocą kamery umieszczonej w mikroskopie.

Przedstawiono także różne Iluzje optyczne wraz z wyjaśnieniem, dlaczego powstają.  Uczestnicy mogli sprawdzić, na ile ulegają iluzjom oraz poznać ich podłoże neurologiczne.
Szczególnym powodzeniem u najmłodszych cieszył się pokaz Czarodziejskie eliksiry, podczas którego mogli zmienić się w chemików pracujących w laboratorium, mogli samodzielnie mieszać kolorowe roztwory, tworzyć mikstury i zapoznać się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym takim jak probówki, pipety, szalki itp.

Pod hasłem Jest mózg – jest zabawa! zorganizowany był konkurs z nagrodami, dotyczący niektórych funkcji mózgu. Odpowiadając na pytania i wykonując proste zadania uczestnicy dowiadywali się jak funkcjonuje ich mózg podczas zapamiętywania, uczenia się, czytania, rozróżniania kształtów i kolorów itp

Wszystkie pokazy oraz konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i oceniane zostały bardzo wysoko przez publiczność licznie odwiedzającą nasze namioty.

Wszyscy uczestnicy 15. Pikniku, organizatorzy, prowadzący i oczywiście goście, obiecywali sobie spotkanie za rok.