Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu BIO-IMAGINE w Instytucie Nenckiego

3967

3 czerwca 2011 r. w Instytucie Nenckiego odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego (PSC) Projektu BIO-IMAGINE (Bio-Imaging in Research Innovation and Education).

W spotkaniu wzięło udział dziesięciu z dwunastu członków międzynarodowego ciała doradczego: Prof. Richard Frackowiak z UNIL-CHUV w Lozannie (Szwajcaria), Prof. Daniel Choquet z CNRS-Universite de Bordeaux 2 we Francji, Prof. Daniela Corda z Consorzio Mario Negri Sud we Włoszech, Dr. Stefan Diez z Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics w Dreźnie (Niemcy),  Dr. Rainer Pepperkok z EMBL w Heidelbergu (Niemcy), Dr. Gabor Lamm z EMBLEM GmBH w Heidelbergu, Prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Pani Anna Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE w Polsce, Pan Tomasz Waźbiński, Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Woj. Mazowieckiego oraz Prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego, jako Przewodniczący Komitetu Sterującego.

Członkowie PSC zapoznali się ze szczegółowymi założeniami Projektu, jego strukturą i spodziewanymi efektami. Koordynator Projektu, Prof. Adam Szewczyk, oraz kierownicy poszczególnych pakietów zadaniowych przedstawili także raport z dotychczasowej działalności w ramach projektu oraz osiągniętych rezultatów.

Efektem spotkania było przedstawienie przez PSC kilku rekomendacji dla Koordynatora Projektu, dotyczących między innymi wypracowania długo- i krótkoterminowej strategii naukowo-badawczej dla całego Instytutu. Protokół z obrad zostanie wkrótce zmieszczony na stronie internetowej Projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu szczegółowego „Możliwości” 7 Programu Ramowego UE nr kontraktu 264173.