Seminarium “Imaging neural activity in sensory systems: experimental and modeling approach”

bio-komorka1

W dniach 19-20 września, 2011 odbył się w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN cykl wykładów poświęcony metodom obrazowania aktywności neuronalnej w układach czuciowych. Seminarium było stowarzyszone z 10-tym Międzynarodowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

Celem seminarium było przedstawienie metod wizualizacji aktywności neuronalnej na różnych poziomach – od komórkowego po systemowy. Omówione zostały techniki elektrofizjologiczne, obrazowania optycznego aktywności neuronalnej, a także funkcjonalnego obrazowania mózgu. Prezentacji metod doświadczalnych towarzyszyło przedstawienie narzędzi analitycznych i modelowych. Wykłady wygłosili znakomici uczeni z zagranicy: Amos Arieli (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael), Rembrandt Bakker i Dirk Schubert (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, Holandia), Gaute Einevoll (Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norwegia), Petra Henrich-Noack (Institute of Medical Psychology, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Niemcy), Zoltán Kisvárday (University of Debrecen, Węgry), David Lyon (University of California, Irvine, USA), Artur Łuczak (University of Lethbridge, Kanada) i Klaus Obermayer (School of Computer Science and Electrical Engineering and Bernstein Center for Computational Neuroscience, Technische Universität Berlin, Niemcy). Polskę reprezentowali: Paweł Hottowy z AGH (Kraków) oraz Ewa Kublik, Gabriela Mochol, Szymon Łęski i Artur Marchewka z IBD. Sesje prowadzili: Małgorzata Kossut i Andrzej Wróbel (IBD).

Seminarium zostało zorganizowane przez Wiolettę Waleszczyk z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach 7PR UE (Możliwości) dla projektu BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE).

program seminarium, plakat