X Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii

sympozjum1

3 grudnia 2011 odbyło się X Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego i BioCentrum Edukacji Naukowej (dawniej Szkoła Festiwalu Nauki). W tegorocznym spotkaniu wzięło udział około 50 nauczycieli z całej Polski. Wysłuchali oni 5 wykładów, po których wywiązała się ożywiona dyskusja.

Sympozjum zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z dla projektu BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE).