Instytut Nenckiego na 16. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Warszawa, 25 maja 2006 r

Dnia 12 maja 2012 r., pod hasłem ENERGIA, odbył się 16. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na terenie Parku Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat ponad 200 instytucji z kraju i zagranicy prezentowało pokazy z różnych dziedzin nauki.

Pracownicy Instytutu Nenckiego, w 2 namiotach, przedstawili serię pokazów pod hasłami “TAKIE MAŁE, A TAKIE ENERGICZNE!”– zorganizowany przez Pracownię Etologii oraz “MÓZG PEŁEN ENERGII – MÓZG PEŁEN POMYSŁÓW” – zorganizowany przez Doktorantów IBD.

Pokazy kolonii mrówek zgromadziły tłumy gości.
Odwiedzający nasz namiot mogli zapoznać się z zachowaniami społecznymi mrówek i metodami badania ich uwarunkowań. Obserwowali fragment kolonii mrówki ćmawej w gnieździe obserwacyjnym, umożliwiającym podglądanie „ma żywo” zachowań budowlanych robotnic z gatunku zamieszkującego kopce (Budujemy kopiec!). Zaglądali do ziemnego gniazda mrówek podziemnic (Budujemy ziemne gniazdo!) Kolejną atrakcją był pokaz niewielkiej kolonii zawierającej królową, potomstwo i opiekujące się nim robotnice. (Opiekujemy się dzieciarnią!). Szczególnie interesujące były obserwacje prowadzone samodzielnie przez naszych gości, którzy pod binokularem porównywali wygląd osobników różnych gatunków i różnych form morfologicznych w obrębie danego gatunku (Przyjrzyj się z bliska!) , a także podziwiali plakat prezentujący mrówkę siłaczkę.
Ogromnym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny ( z nagrodami) dla dzieci, które rysowały lub lepiły z plasteliny mrówki, a wystawa fantastycznych prac gromadziła nie tylko rodziców, ale wszystkich odwiedzających nas gości.
Pokazy w drugim namiocie również przyjęte zostały entuzjastycznie.
Pierwszy z nich wprowadzał gości w mikroświat. Mogli oni poznać zasady pracy z mikroskopem świetlnym. Samodzielnie przygotowywali i oglądali preparaty mikroskopowe oraz sfotografowali je za pomocą kamery umieszczonej w mikroskopie.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Iluzji optycznych, tym bardziej, że prowadzący wyjaśniali zasady ich powstawania. Szczególnym powodzeniem u najmłodszych cieszył się pokaz Czarodziejskie eliksiry, podczas którego samodzielnie mieszali kolorowe roztwory, tworzyli mikstury i zapoznawali się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym.
Konkurs z nagrodami, dotyczący niektórych funkcji mózgu, gromadzili nie tylko najmłodszych. Odpowiadając na pytania i wykonując proste zadania uczestnicy dowiadywali się jak funkcjonuje ich mózg podczas zapamiętywania, uczenia się, czytania, rozróżniania kształtów i kolorów itp

Anna Szczuka i Alicja Puścian opowiadały o pokazach Instytutu Nenckiego na antenie pierwszego programu I Polskiego Radia, a Anna Szczuka dla Polskiej Agencji Prasowej.

Po raz kolejny „internetowi słuchacze” (http://www.polskieradioeuro.pl) mogli obserwować, to co działo się Pikniku podczas transmisji na żywo.

Wszyscy uczestnicy 16. Pikniku, organizatorzy, prowadzący i oczywiście goście, obiecywali sobie spotkanie za rok.

Pokazy piknikowe Instytutu Nenckiego zorganizowane zostały dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z projektu BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE).

16. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – Program Instytutu Biologii Doświadczalnej