Warsztaty “Co naukowiec o patentach wiedzieć powinien?” w Instytucie Nenckiego

en-normal-pion

Instytut Nenckiego gościć będzie Pana Nigela Clarkea z Europejskiego Urzędu Patnetowego, który poprowadzi dwudniowe warsztaty dotyczące problemu patentowania oraz przeszukiwania baz danych patentów (9-10 października).

Sposób finansowania badań w Polsce zmienia się, zbliżając do wzorców zachodnich. Aby zdobywać duże granty badawcze (np. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub z programów unii europejskiej), trzeba zrozumieć problem ochrony własności intelektualnej w nauce i akceptować nieuchronność tego procesu.

Opieranie działalności naukowej wyłącznie na publikacjach, nie uwzględniając patentów, prowadzi do trwałej utraty możliwości osiągnięcia finansowania badań w wysokości zbliżonej do tego, które cechuje laboratoria krajów zachodnich.

Aby umieć rozpoznawać szanse w prowadzonych badaniach do objęcia ich ochroną patentową, niezbędne są podstawowe informacje dotyczące procesu ochrony oraz przeszukiwania baz danych zawierających informacje o patentach. To ostatnie jest dzisiaj równie ważne jak przeszukiwanie baz danych publikacji naukowych.

Wychodząc naprzeciw trendom w finansowaniu nauki w Polsce i w Europie, w dniach 9-10 października Instytut Nenckiego organizuje serię warsztatów, które dostarczą naukowcom niezbędną wiedzę w tym zakresie. Warsztaty organizowane są w ramach projektu BioImagine.

Spotkania będą wyjątkowe nie tylko ze względu na przekazywane treści, ale również na formę – dzięki osobie, która je poprowadzi. Instytut Nenckiego odwiedzi jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Pan Nigel Clarke.
Pan Nigel Clarke to naukowiec z długoletnim stażem, doświadczony pracownik EPO, ale również absolwent szkoły aktorskiej. Połączenie to powoduje, iż jego wystąpienia, często przeplatane humorem i konkretnymi studiami przypadków, słucha się z dużym zainteresowaniem.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy nadsyłać na adres e-mailowy: m.borkowska@nencki.gov.pl

Dla doktorantów: uczestnictwo w obydwu spotkaniach umożliwia uzyskania 2 punktów ECTS.