Drugie spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego Projektu BIO-IMAGINE

bio-komorka1

W dniach 8-9 października 2012 w Instytucie Nenckiego PAN odbyło się drugie spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego Projektu BIO-IMAGINE

W spotkaniu uczestniczyło miedzy innymi trzech członków Komitetu: Prof. Rainer Pepperkok (EMBL), Dr Gabor Lamm (EMBLEM) oraz Prof. Jacek Kuźnicki (MIBMiK), a także Dyrektor Instytutu Nenckiego, Koordynator Projektu, Prof. Adam Szewczyk.

Program spotkania obejmował wystąpienia osób koordynujących działania w ramach poszczególnych pakietów zadaniowych Projektu BIO-IMAGINE podsumowujące 21 miesięcy jego realizacji: Prof. Leszek Kaczmarek (rekrutacja), Prof. Andrzej Wróbel (współpraca dwustronna), Paweł Nowicki (innowacje i transfer technologii), Prof. Katarzyna Piwocka (infrastruktura), Prof. Katarzyna Kwiatkowska (konferencje i warsztaty), Dr hab. Anna Wasik (promocja i upowszechnianie wiedzy), Marta Rucińska (zarządzanie projektem) oraz Prof. Jerzy Duszyński (ewaluacja).

W drugim dniu spotkania prezentacje przedstawili kierownicy pracowni środowiskowych utworzonych w ramach Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego: Dr Tytus Bernaś (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych) i Dr Stefan Gaździński (Pracownia Obrazowania Mózgu), a Dr Marcin Szumowski podsumował udział Instytutu Nenckiego w pan-europejskich inicjatywach w dziedzinie obrazowania (m.in. w ramach Krajowego Ośrodka Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych – NEBI).

Członkowie Komitetu Doradczego BIO-IMAGINE wyrazili uznanie dla efektów dotychczasowej realizacji Projektu.