Managing Innovation 2013

mi-logo

Po raz drugi Instytut Nenckiego organizuje międzynarodową konferencję „Managing Innovation” (www.mi2013.managinginnovation.pl)

Kolejna edycja międzynarodowej konferencji „Managing Innovation” odbędzie się w dniach 17-18 stycznia 2013 r. i poświęcona będzie komercjalizacji badań naukowych w sektorze Life Science, poprzez tworzenie i finansowanie technologicznych spółek celowych.
Międzynarodowy charakter i wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnią specjaliści z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Austrii, Izraela i Polski.

Swoją wiedzą i spostrzeżeniami podzielą się szefowie spółek technologicznych, doświadczeni inwestorzy, przedstawiciele funduszy kapitałowych, wiodących jednostek transferu technologii oraz wybitni naukowcy. Aktywny udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele władz instytucji finansujących badania innowacyjne w Polsce: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Nardowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Regionu Mazowsza (MJWPU).
Językiem konferencji jest język angielski.

PROGRAM

http://www.mi2013.managinginnovation.pl/7,Programme

REJESTRACJA

http://www.mi2013.managinginnovation.pl/5,Registration

Prosimy nie zwlekać z rejestracją, gdyż liczba miejsc jest ograniczona do 150 uczestników.

Konferencja finansowana jest z realizowanego w Instytucie Nenckiego projektu BIO-IMAGINE: BIO-IMAGing in research INnovation and Education, finansowanego w ramach programu szczegółowego MOŻLIWOŚCI 7 Programu Ramowego UE.