Międzynarodowa konferencja “Wizualizacja starych komórek in vitro i in vivo”

poster-seneca1-www

W dniach 15-16 grudnia tego roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Wizualizacja starych komórek in vitro i in vivo”. Spotkanie to odbyło się w ramach „Biogerontologicznych Spotkań w Instytucie Nenckiego” i sponsorowane było przez europejski grant Bio-Imagine (http://bioimagine.nencki.gov.pl/).

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, z czego większą część stanowili studenci oraz doktoranci. Prezentacje wygłosiło 12 zaproszonych naukowców, w tym troje z Polski. Poza posterami, jedenaście osób miało ustne prezentacje. Wykładowcy w dużej mierze prezentowali dane, które niedawno lub wkrótce ukażą się w czasopismach o najwyższej randze światowej. Przedstawiane prace jasno wskazują na kilka ważnych cech procesu starzenia komórkowego. Mianowicie, starzenie replikacyjne polegające na skracaniu telomerów jest zaledwie jednym z typów starzenia komórkowego. Coraz więcej danych jest na temat starzenia indukowanego stresem, które ma bardziej gwałtowny przebieg i spowodowane jest uszkodzeniami DNA w odcinku nietelomerowym. Dotyczy ono nie tylko komórek prawidłowych, ale także nowotworowych. Wskazano również rolę starzenia programowanego, które podobnie jak apoptoza ma znaczenie w rozwoju organizmu. Podkreślano wagę powiązań ścieżek sygnalizacyjnych prowadzących do starzenia komórkowego z metabolizmem. Komórka, która ulega starzeniu zmienia swój metabolizm na bardzo wysokoenergetyczny niezbędny do produkcji wielu cytokin pozapalnych. Z powodu tej ostatniej cechy jest jak „tykająca bomba”, zwłaszcza w odniesieniu do udziału tychże cytokin w rozwoju wielu chorób, w tym przed wszystkim choroby nowotworowej. Wiąże się z tym też nabieranie przez komórki nowotworowe ulegające starzeniu pod wpływem terapii cech komórki macierzystej, która jest zdolna do podziałów, a tym samym może przyczyniać się do renowacji nowotworu.

Przykładowa wypowiedź jednego z wykładowców po konferencji oddająca atmosferę, która na niej panowała: „Thanks again for inviting me; it was a fantastic conference – I really enjoyed not only meeting you and some other close friends from the senescence community but also to discuss very interesting upcoming findings with the younger colleagues from your and other labs.”