Stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Instytucie Nenckiego

foto-zajawka

Jak co roku w Instytucie Nenckiego gościli stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Dnia 4 marca 2013 r. odbyła się prezentacja Instytutu. Młodzież wysłuchała 2 wykładów:

prof. U. Sławińska: Historia i osiągnięcia Instytutu Biologii Doświadczalnej
mgr J. Chilczuk: Wirusy jako wektory wykorzystywane w terapii genowej

Następnie młodzież miała okazję zapoznać się z tematyką badań prowadzonych w 7 wybranych pracowniach i porozmawiać z ich kierownikami (program w załączeniu).

W dniach 5-8 marca stypendyści uczestniczyli w zajęciach praktycznych, zorganizowanych przez 7 pracowni.
Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni i podkreślali, że bardzo poszerzyli swoją wiedzę, a możliwość przeprowadzania samodzielnie eksperymentów dała im szanse zapoznania się z nowoczesną aparaturą oraz wykazania się własnymi umiejętnościami praktycznymi.

Wizyta stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu BIO-IMAGINE: BIO-IMAGing in research INnovation and Education, Nr kontraktu 264173.

Stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Instytucie Nenckiego – program