Światowy Tydzień Mózgu 2013

Drukowanie

W dniach od 11 do 17 marca odbędzie się w Warszawie Światowy Tydzień Mózgu, którego współorganizatorem jest Instytut Nenckiego.
Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu. Jest to impreza naukowa organizowana od 13 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, w tym Samorząd Doktorantów IBD oraz projekt BIO-IMAGINE i Redakcję Tygodnika POLITYKA. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki. Wykłady odbędą się w siedzibie redakcji tygodnika POLITYKA przy ulicy Słupeckiej 6, wejście B, godz. 17.00. W tym roku po raz pierwszy Samorząd Doktorantów zaprasza także na weekendowe warsztaty adresowane szczególnie do młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów.