WARSZTATY CYTOMETRYCZNE W INSTYTUCIE NENCKIEGO

poster-pracownia-cyto

W dniach 22-23 kwietnia 2013 w Warszawie odbędą się Warsztaty Cytometryczne: „Flow cytometry workshop: Apoptosis and cell signaling” organizowane przez Instytut Nenckiego w ramach projektu BIO-IMAGINE, ze specjalną sesją pod patronatem International Society for Advancement of Cytometry (ISAC).

Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni specjaliści wykorzystujący nowoczesne techniki cytometryczne w swoich badaniach. Szczególnie polecamy sesję prowadzoną przez prof. Attile Tarnok – Editor-in-Chief czasopisma Cytometry part A, skierowaną do wszystkich badaczy wykorzystujących techniki cytometryczne, w tym kierowników grup i samodzielnych naukowców, która poświęcona będzie procesowi publikowania w Cytometry part A i publikowaniu wysokiej jakości danych cytometrycznych.

Drugiego dnia, w Instytucie Nenckiego, odbędzie się część praktyczna Warsztatów dla wybranych kandydatów, wyselekcjonowanych na podstawie ich doświadczenia.

Więcej informacji na stronie internetowej Warsztatów: http://cytometryworkshop.nencki.gov.pl