Warsztaty Konfokalne w Instytucie Nenckiego

plakat_04_2013

W dniach 11-12 kwietnia 2013r. w Instytucie Nenckiego odbyły się warsztaty “Confocal Microscopy – Advanced techniques for modern biology” organizowane przez Pracownię Mikroskopii Konfokalnej.
Naszym celem było zapoznanie uczestników spotkania nie tylko z możliwościami systemów konfokalnych, ale przede wszystkim z wynikami badań uzyskanych dzięki zastosowaniu rozmaitych technik obrazowania. W warsztatach uczestniczyli naukowcy z Polski, Łotwy, Litwy i Ukrainy.

W części teoretycznej warsztatów wykłady wygłosili specjaliści, którzy od lat prowadzą szkolenia z obsługi mikroskopów i zaawansowanych technik konfokalnych, jak też naukowcy, dla których obrazowanie jest bardzo ważną metodą badawczą i którzy dzięki tej technice uzyskali interesujące wyniki. Zostały zaprezentowane badania prowadzone na rozmaitych typach komórek: neuronach, mikrogleju, komórkach macierzystych, jajach Xenopus’a czy orzęskach przedstawione przez naukowców z Instytutu Nenckiego oraz innych placówek badawczych w Polsce. W części praktycznej uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z obsługą i możliwościami systemów konfokalnych: TCS SP8, TCS SP5 firmy Leica oraz Zeiss