Warszaty “Confocal Microscopy – Live imaging: Practical course”

confocal-microscopy-plakat

W dniach 18 i 19 czerwca 2013, w Instytucie Nenckiego odbyły się warsztaty konfokalne, których tematyka obejmowała badania przyżyciowe z zastosowaniem zaawansowanych technik obrazowania. Część teoretyczna obejmowała wykłady, wygłoszone przez pięcioro badaczy, którzy przedstawili własny materiał badawczy uzyskany za pomocą zaawansowanych metod obrazowania. Podczas zajęć praktycznych zaprezentowano:

• Obrazowanie, analizę i rekonstrukcję 3D obrazów za pomocą skanującego mikroskopu konfokalnego oraz programów komputerowych: Auto Quant i Imaris.
• Badania szybkich procesów w komórkach z użyciem mikroskopu Spinning Disc (Zeiss).
• Badania z zastosowaniem skanera rezonansowego mikroskopu (Leica TCS SP5).
• Metody badania migracji i adhezji komórek z użyciem techniki kontrastu Nomarskiego oraz IRM.
• Techniki pomiaru sygnału wapniowego przy użyciu mikroskopii fluorescencyjeja.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków projektu EU FP7 BIO-IMAGINE: BIO-IMAGing in research INnovation and Education, GA no. 264173.