Konferencja “Obrazowanie rdzenia kręgowego: od funkcjonalnie zidentyfikowanych neuronów do odzyskania funkcji”

slawinska-plakat

W dniu 25 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej nowo otwartego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbyło się międzynarodowe sympozjum pt: “OBRAZOWANIE RDZENIA KRĘGOWEGO: OD FUNKCJONALNIE ZIDENTYFIKOWANYCH NEURONÓW DO ODZYSKANIA FUNKCJI”. Organizatorami sympozjum byli: Urszula Sławińska, Larry M. Jordan oraz Anna Cabaj.

Sympozjum zorganizowano przy wsparciu Unii Europejskiej (Grant Bio-Imagine 7PR – GA No.264173) oraz Komitetu Neurobiologii PAN. W spotkaniu wzięło udział niemal 90 naukowców z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwecji, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier i Ukrainy. Wśród doktorantów obecni byli studenci ze Słowacji, Litwy, Węgier i Ukrainy wyróżnieni przez organizatorów nagrodą „STUDENT TRAVEL AWARD”.

Wykłady dotyczyły następujących zagadnień:

• Ocena zakresu urazu rdzenia kręgowego metodą Obrazowania Tensora Dyfuzji (Diffusion Tensor Imaging) u pacjentów (Joanna Bladowska, Wrocławski Uniwersytet Medyczny).
• Rozwiązywanie problemów metodycznych związanych ze stosowaniem wielo-parametrycznego rezonansu magnetycznego (MRI) do oceny zakresu uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz wspomaganie powrotu funkcji lokomocyjnych po urazach rdzenia kręgowego (Julian Cohen-Adad, Ecole Politechnique de Montreal).
• Wspomaganie wzrostu aksonów i ich regeneracji za pomocą stabilizacji mikrofilamentów, oraz reaktywacji mechanizmu polaryzacji w odrastających aksonach oraz przełom w trójwymiarowym obrazowaniu nienaruszonego i uszkodzonego rdzenia kręgowego (Frank Bradke, German Center for Neurodegenerative Diseases, Bonn).
• Wykorzystanie ultrasonografii do precyzyjnej implantacji mikroprzeszczepów w ośrodkowym układzie nerwowym (Artur Czurpryn, Nencki Institute, Warsaw).
• Badanie lokomocyjnych sieci neuronalnych z użyciem pobudzenia optogenetycznego i celowanego wyciszenia genetycznie zdefiniowanych funkcjonalnych populacji interneuronów rdzenia kręgowego (Ole Kiehn, Karolinska Instiute, Stockholm).
• Interneurony rdzeniowe z eksteroceptywnym wejściem aferentnym kontrolujące chwytanie i lokomocję (Robert Brownstone, Dalhousie University, Halifax).
• Transplantowane komórki macierzyste wspomagane biokompatybilnym hydrożelem i znakowane nanocząsteczkami utlenionego żelaza umożliwiającymi śledzenie ich ruchu i oraz ich rola w terapiach uszkodzonego rdzenia kręgowego (Eva Sykova, Institute of Experimental Medicine, Prague).
• Udział neurotrofin w przywracaniu lokomocji oraz efekty treningu lokomocyjnego po urazach rdzenia kręgowego (Julita Czarkowska-Bauch, Nencki Institute, Warsaw).
• Przywracanie lokomocji po urazach rdzenia kręgowego z wykorzystaniem farmakologicznych środków egzogennych lub terapii za pomocą przeszczepów komórek serotoninowych oraz nowatorskich strategii stosujących metody inżynierii genetycznej (Urszula Sławińska, Nencki Institute, Warsaw).