XII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii w Instytucie Nenckiego

biocen

7 grudnia 2013 odbyło się XII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego, BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Fundację BioEdukacji.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział około 60 osób z całej Polski. Wysłuchali oni 5 wykładów, po którym wywiązała się ożywiona dyskusja.
Sympozjum zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z dla projektu BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE).