Warsztaty ‘WIĄZKA ELEKTRONÓW W SŁUŻBIE BIOLOGII i MEDYCYNY – MIKROSKOPIA WYSOKOROZDZIELCZA

workshop-28112013

28 listopada 2013 odbyły się Warsztaty ‘WIĄZKA  ELEKTRONÓW  W  SŁUŻBIE  BIOLOGII  i  MEDYCYNY – MIKROSKOPIA   WYSOKOROZDZIELCZA dla  29  stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci organizowane przez Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Pracownię Fizjologii Błony Komórkowej.

Wykłady prof. E. Wyroby zawierały dane o odkryciach noblistów dotyczących  jedności świata ożywionego i molekularnego podłoża schorzeń dziedzicznych, jak i umożliwiających konstrukcję wyskorozdzielczych mikroskopów elektronowych. Zajęcia praktyczne powtarzono dwukrotnie: młodzież oglądała osłonki mielinowe (z wyjaśnieniem, że ich zanik prowadzi do stwardnienia rozsianego), rybosomy i mitochondria oraz w skanningu powierzchnię m.in.liści ogórka zainfekowanych grzybnią. Uczestnicy zapoznali się ze sterylną hodowlą komórek, ich utrwalaniem i suszeniem w punkcie krytycznym umożliwiającym zachowanie struktury.