Innowacje i transfer technologii

Innowacyjność i Transfer Technologii z nauki do przemysłu to słaby punkt nie tylko Instytutu Nenckiego, ale także warszawskiego Kampusu Ochota, jak i całej Polski. Pomimo, że zarówno Instytut Nenckiego jak i pozostałe wiodące instytucje naukowe na Kampusie Ochota otrzymały znaczące środki inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), ich potencjał innowacyjny pozostaje w zasadzie niewykorzystany.

Działania podejmowane przez Instytut Nenckiego w celu stymulowania innowacyjności i organizowania transferu technologii będą realizowane we współpracy z EMBLEM – firmą z kategorii średnich i małych przedsiębiorstw, reprezentującą „komercyjne ramię” Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) oraz departamentem transferu technologii Instytutu Weizmanna. W wyniku tej współpracy powstanie model transferu technologii, możliwy do wdrożenia na całym Kampusie Ochota i w Konsorcjum CePT. Będzie to modelowy przypadek biznesowy w sektorze nauk przyrodniczych w Polsce.

Opracowanie procedur transferu technologii dla nauk przyrodniczych w oparciu o modele najlepszych praktyk, funkcjonujące w wiodących europejskich ośrodkach naukowych, uczyni z Instytutu Nenckiego prekursora i lidera w zakresie transferu technologii nie tylko na Kampusie Ochota, ale również w całym regionie.