Kontakt

Menedżer Projektu – Marta Rucińska

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

Polska

m.rucinska@nencki.gov.pl

tel. +48 22 589 23 30