O projekcie

W dniu 1 stycznia 2011 r. rozpoczęliśmy realizację projektu BIO-IMAGINE: BIO-IMAGing in research INnovation and Education, finansowanego w ramach programu szczegółowego MOŻLIWOŚCI 7 Programu Ramowego UE.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu jako krajowego centrum kompetencji w dziedzinie bio-obrazowania.

Projekt BIO-IMAGINE będzie realizowany w Instytucie Nenckiego przez okres 42 miesięcy.

Zadania realizowane w ramach Projektu pogrupowano w 8 pakietów zadań:

wp1
Wzmocnienie potencjału kadrowego Instytutu poprzez zatrudnienie 13 doświadczonych naukowców (jedenastu naukowców na staż podoktorski, jednego kierownika nowo powstałej pracowni oraz jednego kierownika pracowni środowiskowej)
wp2
Dwustronna wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez delegacje pracowników do i z laboratoriów jednostek partnerskich
wp3
Stymulacja innowacji i transferu technologii
wp4
Zakup aparatury badawczej
wp5
Warsztaty i konferencje (Projekt przewiduje organizację 3 międzynarodowych konferencji, 6 warsztatów oraz 2 sympozjów a także udział naukowców z Instytutu Nenckiego w wielu międzynarodowych konferencjach i warsztatach naukowych)
wp6
Promocja i popularyzacja nauki, w tym promocja Projektu
wp7
Zarządzanie Projektem
wp8
Ocena potencjału badawczego Instytutu, ocena rezultatów realizacji Projektu, przeprowadzona przez niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Komisję Europejską.

Funkcję Koordynatora Projektu pełni Prof. Adam Szewczyk, Dyrektor Instytutu. Menedżerem Projektu jest Pani Marta Rucińska, specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami.

Na potrzeby Projektu powołany został międzynarodowy Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą światowej klasy naukowcy, przedstawiciele czołowych europejskich i pozaeuropejskich jednostek badawczych z dziedziny bio-obrazowania: Prof. Richard Frackowiak z UNIL-CHUV w Lozannie (Szwajcaria), Prof. Benjamin Geiger z Weizmann Institute of Science w Rehovot (Izrael), Prof. Daniel Choquet, z CNRS-Universite de Bordeaux 2 we Francji, Prof. Daniela Corda z Consorzio Mario Negri Sud we Włoszech, Prof. Paolo Pinton z University of Ferrara we Włoszech, Dr. Stefan Diez z Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics w Dreźnie (Niemcy), a także Dr. Rainer Pepperkok z EMBL w Heidelbergu (Niemcy), Dr. Gabor Lamm z EMBLEM GmBH w Heidelbergu, Prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Pani Anna Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE w Polsce oraz Prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego jako Przewodniczący Komitetu Sterującego.