Popularyzacja nauki

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY

 • Tworzenie skutecznej platformy porozumienia między naukowcami a społeczeństwem.
 • Zdobywanie nowych, międzynarodowych partnerów, szczególnie członków Unii Europejskiej z regionów konwergencji.
 • Zwiększenie dostępności potencjału badawczego Instytutu Nenckiego poprzez:
  • organizację imprez popularyzujących naukę,
  • stworzenie i stałe rozszerzanie zawartości strony internetowej BIO-IMAGINE, zawierającej informacje o działaniach podejmowanych przez Instytut Nenckiego w celu zainteresowania nimi innych instytucji naukowo-badawczych.
 • Wydawanie ilustrowanych rocznych sprawozdań obejmujących wyniki badawcze, osiągnięcia i informacje o nowej aparaturze w Instytucie Nenckiego.

W celu popularyzacji nauk biologicznych Instytut będzie organizował dni otwarte, aby umożliwić zainteresowanym zwiedzanie laboratoriów badawczych. Pomoże to zrozumieć znaczenie badań prowadzonych w Instytucie i ich rolę w rozwoju nauk przyrodniczych. Szczególny nacisk położony zostanie na imprezy organizowane przez cały czas trwania projektu. Uczestnicy będą zachęcani do zadawania pytań
i przedstawienia swoich uwag, będą uczestniczyć w eksperymentach i zapoznawać się z aparaturą.

Planowane jest zorganizowane różnych imprez:

 • Tydzień Mózgu – co roku w marcu,
 • warsztaty dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – co roku w marcu,
 • Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – co roku w czerwcu,
 • Festiwal Nauki – co roku we wrześniu,
 • warsztaty dla nauczycieli biologii – co roku w grudniu,
 • warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych – dwa razy w roku,
 • dni otwarte w Instytucie Nenckiego – raz w roku.

Celem tych imprez będzie:

 • prezentacja aktualnych badań prowadzonych w Instytucie Nenckiego,
 • przybliżenie uczestnikom terminologii używanej w biologii komórkowej i molekularnej,
 • pokazanie, że nauka może być świetną zabawą i pasją,
 • dyskutowanie o karierze i roli naukowca w nowoczesnym społeczeństwie,
 • przekonanie młodych uczestników, że nauka może być ich przyszłością.

Podstawowym celem tych działań jest przyciągnięcie większej liczby młodych ludzi do pracy w instytucjach naukowych i przybliżenie społeczeństwu zawodu naukowca, pamiętając, że naukowcy i społeczeństwo stanowią sprzężony i wzajemnie wspierający się system niezbędny dla rozwoju Europy.