Rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację doświadczonych pracowników naukowych posiadających stopień doktora do realizacji projektów badawczych związanych z obrazowaniem procesów biologicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, organelli komórkowych oraz całego organizmu.

Dostępne są 2 projekty badawcze w zakresie biologii molekularnej i komórkowej oraz rozwoju metod obrazowania optycznego

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2012

Termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2012

Maksymalny czas trwania kontraktu – 18 miesięcy

Kandydaci powinni mieć stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych, znaczący dorobek naukowy, ukończony staż podoktorski oraz biegłą znajomość języka angielskiego. Wymagane jest udokumentowane doświadczenie w dziedzinie obrazowania procesów biologicznych oraz znajomość biologii molekularnej, biologii komórki i/lub biochemii.

Opis poszczególnych projektów badawczych oraz dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie http://postdoc.nencki.gov.pl