TYDZIEŃ MÓZGU 2012

mozg1

W dniach od 12 do 16 marca Instytut Nenckiego był współorganizatorem Światowego Tygodnia Mózgu w Warszawie (Brain Awareness Week).

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jest to impreza naukowa organizowana od 13 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz projekt BIO-IMAGINE, Komitet Neurobiologii PAN i Redakcję Tygodnika POLITYKA. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki.

Wykłady odbyły się w siedzibie redakcji tygodnika POLITYKA przy ulicy Słupeckiej 6, wejście B, godz. 17:00