VIII spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych w Instytucie Nenckiego

plakat_zeiss3

W dniach 3-5 czerwca 2014 w Instytucie Biologii Doświadczalnej odbyło się „VIII Spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych” zorganizowane przez firmę Zeiss oraz Pracownię Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Centrum Neurobiologii w ramach projektu BioImagine. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników spotkania z obsługą i możliwościami systemów konfokalnych znajdujących się w Pracowni, a są to: mikroskop konfokalny LSM 780, wielofotonowy LSM 7 MP, mikroskop z wirującym dyskiem Cell Observer SD, mikroskop elektronowy SIGMA 3 View, a także pokazowe mikroskopy firmy Zeiss: mikroskop typu SPIM (Single PlaneIlumination) – Lightsheet Z.1, mikroskop monoskopowy Axio Zoom.V16 oraz mikroskop konfokalny LSM 700. W warsztatach wzięły udział 64 osoby z 17 uniwersytetów i instytutów naukowych w Polsce.