Warsztaty Mikroskopowe Instytutu Nenckiego

warsztaty-mikroskopowe2014

W dniach 28-31 maja odbyły się w Instytucie Nenckiego warsztaty mikroskopowe organizowane w ramach projektu BioImagine, które zgromadziły 103 osoby z Polski, Niemiec i Ukrainy. W czasie warsztatów wysłuchano wykładów wybitnych naukowców europejskich na temat najbardziej zaawansowanych technik mikroskopowych, takich jak mikroskopia korelacyjna, FRET, FLIM, Clarity itp. Zajęcia praktyczne obejmowały prezentacje nowoczesnych systemów mikroskopowych i technik stosowanych w Instytucie Nenckiego.