Warsztaty i konferencje

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie/współorganizowanie Trzech   konferencji: 1. VIII Konferencja Parnasa, organizowana przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Ukraińskie Towarzystwo Biochemiczne i Izraelskie Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej w 2011 roku w Warszawie; 2. “Visualizing senescent cells in vitro and in vivo”, 2012, Warszawa; 3. “Inhibitory control of brain plasticity – bio-imaging methods reveal brain physiology”, 2013, Wierzba; Dwóch satelitarnych sympozjów: 1 “Imaging and evaluation of brain tumor-microenvironment interactions in vivo”,  symposium satelitarne konferencji “Brain tumors” 2012, organizowane w Instytucie Nenckiego, Warszawa; 2. “Images of the spinal cord: from functionally identified neurons to functional recovery”, sympozjum satelitarne towarzyszące XI Międzynarodowemu Kongresowi Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, organizowane w Instytucie Nenckiego, 2013, Warszawa; Sześciu warsztatów: 1. “Molecular morphology techniques in neurobiology”, 2011, zasocjowane z X Międzynarodowym Kongresem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; 2. “Imaging neural activity in sensory systems: experimental and modeling approach”, 2011,  zasocjowane z X Międzynarodowym Kongresem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; 3. “3D Imaging and mapping of elements by X-ray microanalysis in Electron Microscopy”, organizowane w Instytucie Nenckiego, Warszawa; 2012, 4. “Confocal Microscopy – Practical Courses. I Advanced fluorescence techniques”, 2012, organizowane w Instytucie Nenckiego, Warszawa; 5. “Confocal Microscopy – Practical Course. II Life imaging – cell lines and tissue slices”, 2013, organizowane w Instytucie Nenckiego, Warszawa; 6. “Apoptosis on the single cell level by flow cytometry”, 2013, organizowane w Instytucie Nenckiego, Warszawa. Dofinansowujemy też wyjazdy na konferencje/warsztaty naukowe etatowych pracowników Instytutu Nenckiego.

  • Aplikować o dofinansowanie mogą osoby ze stopniem co najmniej doktora, posiadające udokumentowany dorobek naukowy.
  • Tematyka imprezy naukowej, bądź temat wystąpienia osoby aplikującej musi być związany z obrazowaniem procesów biologicznych.
  • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest czynny udział w imprezie naukowej (wykład, prezentacja ustna lub plakat).

Szczegółowy opis warunków ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów oraz ich rozliczania dostępny jest na stronie http://bioimagine.nencki.gov.pl/pl/formularze#dokumenty Formularz wniosku, który należy wypełnić aplikując o dofinansowanie prosimy pobrać ze strony http://bioimagine.nencki.gov.pl/pl/formularze#dokumenty KONFERENCJE I WARSZTATY 2014 W dniach 3-5 czerwca 2014 w Instytucie Biologii Doświadczalnej odbyło się „VIII Spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych” zorganizowane przez firmę Zeiss oraz Pracownię Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Centrum Neurobiologii w ramach projektu BioImagine. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników spotkania z obsługą i możliwościami systemów konfokalnych znajdujących się w Pracowni, a są to: mikroskop konfokalny LSM 780, wielofotonowy LSM 7 MP, mikroskop z wirującym dyskiem Cell Observer SD, mikroskop elektronowy SIGMA 3 View, a także pokazowe mikroskopy firmy Zeiss: mikroskop typu SPIM (Single PlaneIlumination) – Lightsheet Z.1, mikroskop monoskopowy Axio Zoom.V16 oraz mikroskop konfokalny LSM 700. W warsztatach wzięły udział 64 osoby z 17 uniwersytetów i instytutów naukowych w Polsce. meeting-of-confocal-microscope-users-raport meeting-of-confocal-microscope-users-program meeting-of-confocal-microscope-users-abstrakty W dniach 28-31 maja odbyły się w Instytucie Nenckiego warsztaty mikroskopowe organizowane w ramach projektu BioImagine, które zgromadziły 103 osoby z Polski, Niemiec i Ukrainy. W czasie warsztatów wysłuchano wykładów wybitnych naukowców europejskich na temat najbardziej zaawansowanych technik mikroskopowych, takich jak mikroskopia korelacyjna, FRET, FLIM, Clarity itp. Zajęcia praktyczne obejmowały prezentacje nowoczesnych systemów mikroskopowych i technik stosowanych w Instytucie Nenckiego. nencki-microscopy-workshop-program nencki-microscopy-workshop-raport nencki-microscopy-workshop-abstrakty Workshop „MITOCHONDRION2014 – MitoImaging”, obył się 12-ego maja 2014 w Instytucie Nenckiego PAN. Spotkanie to poświęcone było technikom obrazowania mitochondriów. Współorganiatorami spotkania byli: Polska Sieć Mitochondrialna MitoNet.pl oraz Sekcja Bioenergetyki Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W spotkaniu wzięlo udział 106 osób. Wykładowcami byli m.in. Chris Bacal (Institute of Cancer Research, Londyn), Misgeld Thomas (Institute of Neuronal Cell Biology, Monachium), Suliana Manley (Institute of Physics of Biological Systems, Lozanna) oraz Joanna Szczepanowska (Instytut Biol. Doświadczalnej, Warszawa), Renata Skibior (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii), Jędrzej Szymański (Instytut Biol. Doświadczalnej, Warszawa), Martyna Urbanek (Instytut Chemii Bioorganicznej, Poznań) i Bartłomiej Augustynek (Instytut Biol. Doświadczalnej, Warszawa). Zaprezentowane wykłady dotyczyły zastosowania mikroskopii superrozdzielczej do obrazowania struktur biologicznych w komórce w tym obrazowania mitochondriów in vivo i zagadnień analizy morfologii komórek i organelli przy pomocy wyspecjalizowanych programów komputerowych. MitoImaging-raport MitoImaging-program Mitoimaging-abstrakty KONFERENCJE I WARSZTATY 2013 W dniu 25 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej nowo otwartego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbyło się międzynarodowe sympozjum pt: “OBRAZOWANIE RDZENIA KRĘGOWEGO: OD FUNKCJONALNIE ZIDENTYFIKOWANYCH NEURONÓW DO ODZYSKANIA FUNKCJI”. Organizatorami sympozjum byli: Urszula Sławińska, Larry M. Jordan oraz Anna Cabaj. Sympozjum zorganizowano przy wsparciu Unii Europejskiej (Grant Bio-Imagine 7PR – GA No.264173) oraz Komitetu Neurobiologii PAN. W spotkaniu wzięło udział niemal 90 naukowców z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwecji, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier i Ukrainy. Wśród doktorantów obecni byli studenci ze Słowacji, Litwy, Węgier i Ukrainy wyróżnieni przez organizatorów nagrodą „STUDENT TRAVEL AWARD”. Sympozjum: Obrazowanie rdzenia kręgowego-program Sympozjum: Obrazowanie rdzenia kręgowego-raport Sympozjum: Obrazowanie rdzenia kręgowego-abstrakty Sympozjum upamiętniło 40 rocznicę śmierci profesora Jerzego Konorskiego, wybitnego neurofizjologa, współorganizatora powojennej historii Instytutu Nenckiego i twórcy Zakładu Neurofizjologii, którego idee wywarły istotny wpływ na rozwój światowej wiedzy o mózgu. Zaproszeni wykładowcy prezentowali najważniejsze koncepcje Jerzego Konorskiego, takie jak plastyczność w układzie nerwowym, jednostki gnostyczne, równowagę między procesami pobudzenia i hamowania oraz wpływ tych koncepcji na współczesną neurobiologię. W sesji popołudniowej przyjaciele i uczniowie profesora Konorskiego podzielili się swoimi wspomnieniami. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można znaleźć na nowootwartej stronie http://www.konorski2013.pl Konorski-symposium-report Konorski-symposium-programme Konorski-symposium-abstracts Konferencja “Inhibitory Control of Brain Plasticity – Bio-imaging Methods Reveal Brain Plasticity” dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu BIO-IMAGINE: BIO-IMAGing in research INnovation and Education, Nr kontraktu 264173′ odbywała sie w dniach 5-7 września w Krakowie. Zorganizowana była przez prof. Małgorzatę Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego i pokazywała najnowsze aspekty badań nad neuroplastycznością i rola interneuronów hamujących w tym procesie. Brain-Plasticity-report Brain-Plasticity-conference-programme Brain-Plasticity-abstracts confocal-microscopy-plakat Warszaty „Confocal Microscopy – Live imaging: Practical course” W dniach 18 i 19 czerwca 2013, w Instytucie Nenckiego odbyły się warsztaty konfokalne, których tematyka obejmowała badania przyżyciowe z zastosowaniem zaawansowanych technik obrazowania. Część teoretyczna obejmowała wykłady, wygłoszone przez pięcioro badaczy, którzy przedstawili własny materiał badawczy uzyskany za pomocą zaawansowanych metod obrazowania. Podczas zajęć praktycznych zaprezentowano: • Obrazowanie, analizę i rekonstrukcję 3D obrazów za pomocą skanującego mikroskopu konfokalnego oraz programów komputerowych: Auto Quant i Imaris. • Badania szybkich procesów w komórkach z użyciem mikroskopu Spinning Disc (Zeiss). • Badania z zastosowaniem skanera rezonansowego mikroskopu (Leica TCS SP5). • Metody badania migracji i adhezji komórek z użyciem techniki kontrastu Nomarskiego oraz IRM. • Techniki pomiaru sygnału wapniowego przy użyciu mikroskopii fluorescencyjeja. W warsztatatach uczestniczyły 23 osoby. „Confocal Microscopy – Live imaging: Practical course” – program „Confocal Microscopy – Live imaging: Practical course” – raport „Confocal Microscopy – Live imaging: Practical course” – abstracts WARSZTATY CYTOMETRYCZNE W INSTYTUCIE NENCKIEGO W dniach 22-23 kwietnia 2013 w Warszawie odbyły się Warsztaty Cytometryczne: „Flow cytometry workshop: Apoptosis and cell signaling” organizowane przez Instytut Nenckiego w ramach projektu BIO-IMAGINE, ze specjalną sesją pod patronatem International Society for Advancement of Cytometry (ISAC). W warsztatach wzięło udział 80 uczestników z różnych jednostek z całej Polski, dużą część stanowili doktoranci i młodzi naukowcy.Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni specjaliści, w tym czworo z zagranicy, wykorzystujący nowoczesne techniki cytometryczne w swoich badaniach. Odbyła się także specjalna Sesja prowadzona przez prof. AttileTarnok – Editor-in-Chief czasopisma Cytometry part A, skierowana do wszystkich badaczy wykorzystujących techniki cytometryczne, w tym kierowników grup i samodzielnych naukowców, która poświęcona była procesowi publikowania w Cytometry part A i publikowaniu wysokiej jakości danych cytometrycznych. Drugiego dnia, w Instytucie Nenckiego, odbyła się część praktyczna Warsztatów dla wybranych kandydatów, wyselekcjonowanych na podstawie ich wcześniejszego doświadczenia. Więcej informacji na stronie internetowej Warsztatów: http://cytometryworkshop.nencki.gov.pl Warsztaty Cytometryczne: „Flow cytometry workshop: Apoptosis and cell signaling” – program Warsztaty Cytometryczne: „Flow cytometry workshop: Apoptosis and cell signaling” – raport Warsztaty Cytometryczne: „Flow cytometry workshop: Apoptosis and cell signaling” – abstrakty WARSZTATY CONFOCAL MICROSCOPY – ADVANCED TECHNIQUES FOR MODERN BIOLOGY odbyły się w dniach 11-12 kwietnia 2013 r. w Warszawie. Warsztaty zostały zorganizowane przez Pracownię Mikroskopii Konfokalnej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami systemów konfokalnych oraz z wynikami badań uzyskanych dzięki zastosowaniu rozmaitych technik obrazowania. W warsztatach wzięło udział młodych 25 naukowców z Polski, Łotwy, Litwy i Ukrainy. W części teoretycznej warsztatów wykłady wygłosili doświadczeni specjaliści w dziedzinie obsługi mikroskopów i zaawansowanych technik konfokalnych oraz naukowcy, dla których obrazowanie jest ważną metodą badawczą i którzy dzięki tej technice uzyskali interesujące wyniki. Zaprezentowano wyniki obrazowania różnych typów komórek: ssaczych neuronów, mikrogleju, komórek macierzystych, jaj żaby Xenopus i komórek pierwotniaczych – orzęsków, uzyskanych i przedstawionych przez naukowców z Instytutu Nenckiego oraz innych placówek badawczych w Polsce. W części praktycznej uczestnicy warsztatów zapoznali się z obsługą i możliwościami systemów konfokalnych: TCS SP8, TCS SP5 firmy Leica oraz Zeiss. WARSZTATY CONFOCAL MICROSCOPY – ADVANCED TECHNIQUES FOR MODERN BIOLOGY – program WARSZTATY CONFOCAL MICROSCOPY – ADVANCED TECHNIQUES FOR MODERN BIOLOGY – raport WARSZTATY CONFOCAL MICROSCOPY – ADVANCED TECHNIQUES FOR MODERN BIOLOGY – abstracts KONFERENCJE I WARSZTATY 2012 W dniach 15-16 grudnia tego roku  w Warszawie odbyła się  międzynarodowa konferencja zatytułowana „Wizualizacja starych komórek in vitro i in vivo”. Spotkanie to odbyło się w ramach „Biogerontologicznych Spotkań w Instytucie Nenckiego” i sponsorowane było przez europejski grant Bio-Imagine (http://bioimagine.nencki.gov.pl/). W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, z czego większą część stanowili studenci oraz doktoranci. Prezentacje wygłosiło 12 zaproszonych naukowców, w tym troje z Polski. Poza posterami, jedenaście osób miało ustne prezentacje. Wizualizacja starych komórek in vitro i in vivo – report Wizualizacja starych komórek in vitro i in vivo – programme and abstracts Warsztaty 3D IMAGING AND MAPPING OF ELEMENTS BY X-RAY MICROANALYSIS IN ELECTRON MICROSCOPY, finansowane w ramach projektu BIO-IMAGINE, odbyły się w dniach 7-8 listopada 2012 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Warsztaty składały się z serii wykładów, w których uczestniczyły 64 osoby i części praktycznej dla 21 uczestników, poświęconej m.in. generacji modeli 3D, jakościowej i ilościowej mikroanalizie rentgenowskiej oraz mapowaniu pierwiastków. 3D-imaging-and-mapping-program 3D-imaging-and-mapping-report-and-abstracts Sympozjum BRAIN TUMORS 2012 – FROM BIOLOGY AND THERAPY odbyło się w dniach 28-30 maja 2012 w Warszawie. Miejscem sympozjum była Aula SGGW, przy ulicy Rakowieckiej 30. Wśród zaproszonych wykładowców (28 naukowców z całego świata, w tym 5 osób z Polski) byli wybitni specjaliści w dziedzinie biologii, diagnostyki i terapii guzów mózgu. Wykładowcy reprezentowali wiodące, światowe ośrodki badań i leczenia nowotworów. Sympozjum, na które złożyły się wykłady i sesja plakatowa, było adresowane do naukowców i klinicystów, wzięło w nim udział 116 osób, w tym duża grupa doktorantów. Rejestracja on-line odbyła się poprzez stronę www.braintumors2012.pl. Doktorantów i pracowników Instytutu Nenckiego nie obowiązywała opłata rejestracyjna. Brain tumors2012 – conference programme Brain tumors2012 – abstracts Brain tumors2012 – report KONFERENCJE I WARSZTATY 2011 VIII Konferencja Parnasa miała miejsce w dniach 27-31 sierpnia 2011 w Warszawie. Konferencje tego cyklu upamiętniają Jakuba Karola Parnasa, biochemika – odkrywcę szlaku glikolizy, pracującego przed drugą wojną światową we Lwowie. Organizowane są one od 1996 roku przez Polskie i Ukraińskie Towarzystwa Biochemiczne, po raz pierwszy w tym roku także przez Izraelskie Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej. Organizacja tegorocznej Konferencji Parnasa współfinansowana była ramach projektu BIO-IMAGINE. Parnas-Conference2011-report Parnas-Conference2011-program Parnas-Conference2011-abstracts “Imaging neural activity in sensory systems: experimental and modeling approach” – warsztaty towarzyszące X Międzynarodowemu Kongresowi Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, finansowane w ramach projektu BIO-IMAGINE odbyły się w dniach 19-20 września 2011 roku w Instytucie Nenckiego w Warszawie. Warsztaty składały się z serii wykładów, w których uczestniczyło 47 osób i części praktycznej „Structural and functional imaging of the human brain – neuroimaging workshop for beginners” dla 16 uczestników. imaging-neuronal-activity-workshop2011-abstracts imaging-neuronal-activity-workshop2011-program-and-report „Molecular morphology techniques in neurobiology” – spotkanie naukowe towarzyszące X Międzynarodowemu Kongresowi Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, finansowane w ramach projektu BIO-IMAGINE, miało miejsce w Łodzi 23 i 25 września 2011 roku. Impreza obejmowała sympozium „Neuronal nuclear architecture in health and disease” i warsztaty praktyczne „Molecular morphological approach to study brain in health and disease”, w których udział wzięło 20 młodych naukowców z Warszawy, Łodzi i Wrocławia. molecular-morphology-techniques-in-neurobiology-report-and-program molecular-morphology-techniques-in-neurobiology-abstracts